KOntrolni KOd Tyjo!

Opiš kód

Kontrolní obrázek

© John Beak, the Nearly Ultimate One, 19.04.2k7