Sušenky!

Naposledy jsi tu nebyl.

© John Beak, the Nearly Ultimate One, 24.05.2k7