Posláno přes GET

ID Value
Žádná data nepřijata

Posláno přes POST

ID Value
Žádná data nepřijata